Podróż studyjna słuchaczy kursu kwalifikacyjnego na stopień podpułkownik, komador porucznik

W dniu 10 grudnia 2014 roku oficerowie Wojska Polskiego kandydujący na stopień podpułkownika, komandora porucznika odwiedzili naszą firmę w ramach kolejnej w tym roku  podróży studyjnej. OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. od wielu lat jest stałym punktem odwiedzin oficerów Wojska Polskiego w ramach wspomnianych podróży. Podobnie jak poprzednio oficerowie zapoznali się z kompetencjami Ośrodka oraz jego zapleczem naukowo-badawczym.