Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy

Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy służy do zwalczania min morskich z zapalnikami niekontaktowymi. Składa się z generatora akustycznego, zespołu elementarnych wzbudników pola magnetycznego  i elektrycznego, połączonych kablo-linami ze sobą oraz z pokładowymi urządzeniami zasilającymi i kontrolno-sterującymi…

 

Źródło: Modułowy Lekki Trał Niekontaktowych – „Przegląd Sił Zbrojnych-6/2018”.