Wykłady dotyczące realizacji projektów oraz badań laboratoryjnych dla studentów AMW

Specjaliści z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., przeprowadzili w dniu 4 grudnia 2018 roku, wykłady dla studentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wykłady prowadzony w siedzibie CTM, obejmowały zagadnienia z zakresu realizacji projektów oraz badań laboratoryjnych. Zajęcia były połączone ze zwiedzaniem nowoczesnej bazy laboratoryjno-technicznej Ośrodka, w której powstają wyspecjalizowane zintegrowane systemy okrętowe, systemy łączności oraz systemy podwodne.