Naukowcy z Pomorza pogłębiają ponad trzydziestoletnią współpracę w zakresie wyspecjalizowanych systemów

15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) podpisali w Gdańsku porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest podjęcie kooperacji w zakresie projektowania, budowy i wdrażania: szerokopasmowych systemów transmisji danych, systemów przetwarzania informacji, systemów wykorzystujących energię skierowaną, morskich systemów bezzałogowych oraz systemów pomiaru pól fizycznych i demagnetyzacji okrętów.

 

 Podpisy pod porozumieniem złożyli: Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz Prezes Zarządu‐Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację współpracy wspomnianych instytucjitrwającej nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat. Została ona zainicjowana w trakcie wspólnych prac podjętych przy projektowaniu i wdrożeniach wyspecjalizowanych systemów okrętowych dostarczonych Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W chwili obecnej zarówno CTM jak i Politechnika Gdańska prowadzą m.in. prace związanie z dostawą wyspecjalizowanych systemów przeznaczonych dla nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”, który pod koniec 2016 roku zostanie dostarczony MW RP. Gdyński CTM, jako członek konsorcjum budującego okręt, w projekcie odpowiedzialny jest za dostawę i integrację systemu dowodzenia i kierowania środkami walki, dostawę systemu obrony biernej oraz wyspecjalizowanych sensorów (stacji hydrolokacyjnych SHL-101/TM i SHL-300) jak i efektorów (m.in. ładunków do niszczenia min „Toczek”). Natomiast Politechnika Gdańska dostarcza na okręt elementy systemu obrony przeciwminowej, w postaci wielomisyjnego pojazdu głębinowego „Morświn” oraz pojazdów jednorazowego użytku „Głuptak”.

 

Na przestrzeni lat naukowcy Politechniki Gdańskiej zrealizowali wiele prac badawczych i wdrożeniowych na rzecz i we współpracy z Marynarką Wojenną. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym etapem naszej współpracy i mam nadzieję, że zaowocuje następnymi innowacyjnymi przedsięwzięciami – skomentował inicjatywę prof. Henryk Krawczyk, rektor PG. Trzeba jednak zaznaczyć, iż ogromne znaczenie dla poziomu innowacyjności i rozwoju szeroko rozumianego przemysłu morskiego ma kształcenie inżynierów, którzy projektują, konstruują i wyposażają polskie statki i okręty. 

 

Podpisane porozumienie to oczywiste następstwo zacieśniania współpracy trójmiejskich instytucji w obliczu wyzwań technologicznych w obszarze bezpieczeństwa morskiego naszego państwa. Ścisła współpraca i budowanie bezpośrednich relacji pomiędzy naszymi zespołami, bez wątpienia, zaowocuje zdolnością do realizacji jeszcze bardziej skomplikowanych i innowacyjnych projektów, w tym przede wszystkim na potrzeby Marynarki Wojennej – stwierdził Prezes Zarządu‐Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian.