Spotkanie specjalistów z gdyńskiego CTM ze studentami AMW, OBR Centrum Technik Morskiej S.A.

Dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni specjaliści z gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej S.A., gościli w swojej siedzibie, studentów Akademii Marynarki Wojennej. W dniu 8 kwietnia CTM odwiedzili słuchacze z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, a następnie w dniu 19 kwietnia 2016 roku słuchacze z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej (dodatkowo zrzeszeni w ramach koła naukowego AiRobMech AMW). Celem spotkań było zapoznanie zarówno przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa, jak i przyszłych inżynierów z pracami prowadzonymi w CTM oraz umożliwienie im zwiedzenia nowoczesnej bazy laboratoryjnej Ośrodka.

 

Zorganizowane spotkania są kolejnymi z wielu wydarzeń, które są efektem  podpisanego w dniu 1 października 2015 r., porozumienia pomiędzy CTM i AMW dotyczącego powołania Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Morskiego OXIVIA. Jego głównym zamierzeniem było kumulowanie wiedzy, kompetencji i możliwości technicznych w obszarze szeroko pojętego Bezpieczeństwa Morskiego Państwa dla realizacji zadań naukowych, badawczych, projektowych i produkcyjnych, wynikających z potrzeb poprawy bezpieczeństwa.