OBR CTM S.A. w Targach MSPO 2017, Kielce, 5-8 września 2017

Należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., zaprezentował podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, szeroką gamę produktów. Wśród nich znalazły się:

 

  • makieta przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran II”, z rozwijanymi i dostarczanymi przez gdyńską firmę dla tej klasy okrętów systemami: Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki, Obrony Biernej oraz wybranymi, kluczowymi sensorami i efektorami (stacja hydrolokacyjne SHL-101/TM, stacja hydrolokacyjna SHL-300, ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”). Na makiecie uwidoczniono dodatkowo systemy uzbrojenia broni podwodnej, powstałe w wyniku prowadzonych w Ośrodku badań naukowych i prac rozwojowych;
  • model wyróżnionej podczas ubiegłorocznej edycji targów MSPO nagrodą DFENEDER, Podwodnej Stabilizowanej Platformy Sensorycznej, pozwalającej na wykrywanie i klasyfikację min morskich, w tym min zagrzebanych w osadach dennych.
  • model Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowy (MLM) przeznaczonego do zwalczania min morskich z zapalnikami niekontaktowymi, których działanie jest uzależnione od identyfikacji określonego typu okrętu na podstawie charakterystycznych dla niego sygnatur pól fizycznych.
  • amortyzatory linowe: zwojowe oraz promieniowe,  posiadające wydane przez PRS „Świadectwo Uznania”.
  • radiostacja krótkofalowa średniej mocy RKS-8000 przeznaczoną do wykorzystania jako podstawowy element stacjonarnych węzłów łączności oraz mobilnych systemów radiokomunikacyjnych instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych.
  • radiostacja plecakową HF/VHF/UHF RKP-8100 zapewniająca niezawodną łączność na szczeblu taktycznym. Jej ważną cechą jest nie tylko możliwość zaspokajania wszystkich aspektów łączności taktycznej ale również jednorodna i zredukowana obsługa logistyczna.
  • radiostacja RKP-8100 HF/VHF/UHF z Adapterem Mobilnym Typu RKP-8100-AM-B – zaprojektowanym w celu przystosowania radiostacji plecakowej typu RKP-8100 do wykorzystania, jako element mobilnych systemów radiokomunikacyjnych instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych.

 

Elementami ułatwiającym na stanowisku wystawienniczym zapoznanie się z pełną ofertę OBR CTM S.A. był ekran dotykowy ze specjalnym oprogramowaniem oraz aplikacja wyświetlana na okularach virtual reality, pokazującą „Wirtualną przestrzeń Okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT”. Eksponaty prezentowana na stoisku CTM wzbudziły spore zainteresowanie zarówno wśród polskich jak i zagranicznych przedstawicieli: polityki, służb mundurowych, świata nauki oraz końcowego użytkowników.