2019/1852/N opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Zamawiający w dniu 23.12.2019 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi udzielone podczas zebrania Wykonawców w dniu 20.12.2019r.

Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dodał w dniu 13.01.2020 r. korektę opublikowanego w dniu 10.01.2020 r. Załącznika o brakujące strony.

Zamawiający w dniu 15.01.2020 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz Zmiany nr 1 do Zapytania.
Zamawiający dodał w dniu 15.01.2020 r. zmodyfikowany Załącznik nr 1 do OPZ, Załącznik nr 3 do OPZ, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 15.01.2020 r. opublikował Zapytania i odpowiedzi nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 16.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 17.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 6 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 22.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 7 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 23.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 8 do Zapytania Ofertowego oraz Zmianę nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dodaje Zapytania i Odpowiedzi nr 9 do Zapytania Ofertowego, Zmianę nr 5 do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowany Załącznik nr 1 do OPZ.

Zamawiający w dniu 31.01.2020 r. opublikował informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 30.03.2020 r opublikował wyniki postępowania w załączeniu.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności zostanie dodane w dniu 31.03.2020 z uwagi na przejściowe problemy z funkcjonalnością strony.

Pliki do pobrania

Zapytanie Ofertowe 2019_1852_N

Załącznik nr 1 Druk oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego_RODO

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego_Projekt Umowy

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego_Wzór Informacji o braku konfliktu interesów

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego_Wykaz usług

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności Ogłoszenie

Pytania i Odpowiedzi z zebrania Wykonawców z dnia 20_12_2019

Zapytania nr 2 do Zapytania Ofertowego _10_01_2020

Zmienione Ogłoszenie

Zapytania nr 2 do Zapytania Ofertowego_ sprostowanie -brakujące strony

Baza konkurencyjności - Ogłoszenie po zmianach 15_01_2020

Zmiana nr 1 do Zapytania Ofertowego 15_01_2020

Zapytanie nr 3 do Zapytania Ofertowego 15_01_2020

Po zmianie nr 1_ Załącznik nr 1 do ZO_Druk oferty

Po zmianie nr 1__Załącznik nr 1 do OPZ

Po zmianie nr 1_Załącznik nr 3 do OPZ

Po zmianie nr 1_Załącznik nr 4 do ZO_Projekt Umowy

Baza konkurencyjności - Ogłoszenie zapytania nr 4

Zapytania nr 4 do Zapytania Ofertowego

Zapytania i Odpowiedzi nr 5 do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie zmienione w dniu 16_01_2020

Zapytania i Odpowiedzi nr 6 do Zapytania Ofertowego

Zmiana nr 2 do Zapytania Ofertowego_17_01_2020

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności ogłoszenie

Zapytania i Odpowiedzi nr 7 do Zapytania Ofertowego

Zmiana nr 3 do Zapytania Ofertwoego_22_01_2020

22.01.2020 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego_Projekt Umowy

22_01_2020_Załącznik nr 1 do OPZ

Baza konkurencyjności-zmiana ogłoszenia 23_01_2020

Zapytania i Odpowiedzi nr 8 do Zapytania Ofertowego

Zmiana nr 4 do Zapytania Ofertowego

Baza konkurencyjności-zmiana ogłoszenia 24_01_2020

Zapytania i Odpowiedzi nr 9 do Zapytania Ofertowego

Zmiana nr 5 do Zapytania Ofertowego

24_01_2020_Załącznik nr 1 do OPZ

Informacja z otwarcia ofert 30_01_2020

Wyniki postępowania

Ogłoszenie baza konkurencyjności