2022/0257/N Przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory Rewerberacyjnej z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM S.A. w Gdyni na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 04.05.2022 r. do godz. 13:00

Zamawiający odpowiedział na Zapytania do postępowania i zmodyfikował zapisy. Szczegóły w załączniku.