Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT- https://www.defence24.pl/okretowy-system-zarzadzania-walka-scot

Jednym z głównych czynników, który decyduje o rzeczywistej wartości bojowej nowoczesnego okrętu jest zintegrowany system walki, w który został on wyposażony. Celem zapewnienia poprawnej realizacji postawionych przed okrętem zadań, niezbędnym staje się powiązanie w jednolity system coraz liczniej zgromadzonych na jego pokładzie sensorów i efektorów. System ten powinien dodatkowo ułatwiać przepływ oraz przetworzenie informacji, a także pozwolić na zaplanowanie misji oraz przygotowanie odpowiedniego scenariusza działań. Wchodzący w  skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.), opracował pierwszy polski okrętowy system spełniający ww. warunki, który funkcjonuje pod nazwą ”SCOT”. Jest on systemem uniwersalnym i stanowi bazę dla dedykowanych okrętowych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. SCOT jest jednolitą platformą systemową przeznaczoną dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP, m.in. nowoczesnych niszczycieli min typu „Kormoran”, okrętów ratowniczych projektu „Ratownik”, a także okrętów uderzeniowych… (czytaj dalej: https://www.defence24.pl/okretowy-system-zarzadzania-walka-scot)

 

Źródło: https://www.defence24.pl/okretowy-system-zarzadzania-walka-scot