Wizyta przedstawicieli Bractwa Okrętów Podwodnych oraz Ligi Morskiej i Rzecznej w OBR CTM S.A.

26 kwietnia 2019 roku siedzibę naszej firmy odwiedzili przedstawiciele Bractwa Okrętów Podwodnych oraz członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej. Głównym celem pierwszej organizacji, która skupia przede wszystkim  służących na okrętach podwodnych oficerów i marynarzy jest propagowanie historii i tradycji polskich okrętów podwodnych, ich wojennych dokonań, specyfiki i niepowtarzalności służby. Natomiast druga organizacja ma na celu promowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. W trakcie wizyty reprezentanci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. przedstawili główne obszary działalności Spółki, kierunki jej rozwoju oraz umożliwili gościom zwiedzanie unikalnej bazy laboratoryjnej gdyńskiego Centrum.