Podróż studyjna słuchaczy kursu kwalifikacyjnego na stopień komandora porucznika oraz kapitana marynarki

W dniu 12 marca 2015 roku oficerowie Wojska Polskiego kandydujący na stopień komandora porucznika oraz kapitana marynarki odwiedzili naszą firmę, w ramach organizowanej podróży studyjnej. Wizyty  w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. od wielu lat są stałym punktem podróży studyjnych, organizowanych dla oficerów WP. Oficerowie mieli okazję zapoznać się z realizowanymi przez Ośrodek pracami badawczymi, związanymi z wojskową techniką morską oraz bezpieczeństwem i obronnością państwa. W programie wizyty uwzględniono również zwiedzanie bazy naukowo-technicznej, jaką stanowią laboratoria badawcze Ośrodka.