Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XVIII edycji konkursu Polski Produkt przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XVIII edycji konkursu  Polski Produkt przyszłości. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Gospodarki. Celem niniejszego działania jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs, w którym udział jest bezpłatny, przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 

  1. Produkt przyszłości jednostki naukowej
  2. Produkt przyszłości przedsiębiorcy
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

 

Zwyciężcy w konkursie otrzymają statuetkę, dyplom, prawo posługiwania sie w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski produkt przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz w/w nagród  organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off
  • za projekt branży ICT
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub innych obszarach, które zostana zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych projektów.

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ppp.pi.gov.pl

 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu udzielane są pod nr telefonu: 22 432  83 12 oraz mailowo: konkursppp@parp.gov.pl.

 

Wnioski konkursowe można składać w terminie do dnia 5 maja 2015 roku