Prezes OBR CTM S.A. uczestniczy w debacie organizowanej podczas Forum Wizji Rozwoju w Gdyni

„Wyzwania stojące przed polskim przemysłem u progu czwartej rewolucji przemysłowej”  były tematem debaty organizowanej podczas Forum Wizja Rozwoju, w której wystąpił Prezes OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski. Odbywało się ono w dniach 24-25 sierpnia 2020 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W trakcie swojego wystąpienia, które miało miejsce w drugim dniu Forum, Prezes OBR CTM S.A. poruszył tematykę  wyzwań stojących przed polskim przemysłem, przede wszystkim w aspekcie społecznym, technologicznym oraz organizacyjnym. Zwrócił również uwagę na potrzebę kreatywnego pokonywania barier technologicznych m. in. poprzez  wykorzystywanie nowoczesnych technologii w uczeniu dzieci, młodzieży oraz studentów. Podkreślił również potrzebę ciągłego wdrażania w przemyśle zagadnień z zakresu cyfryzacji, automatyki i robotyki.