Powołanie Prezesa Zarządu OBR CTM S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej OBR CTM S.A. w dniu 31 lipca 2020r. pan Marcin Wiśniewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

 

Marcin Wiśniewski Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.)

 

Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wiedzę w obszarze biznesowym poszerzył m.in. w ramach studiów podyplomowych podjętych na Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie psychologii przywództwa w organizacjach oraz menadżerskich studiach podyplomowych Executive MBA, realizowanych w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Praktycznie od początku kariery związany z OBR CTM S.A., w którym realizował projekty z zakresu informatycznych systemów zarządzania, kierowania i dowodzenia. Od stycznia 2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu OBR CTM S.A. Współtwórca wielu rozwiązań systemowych dostarczonych i wykorzystywanych w obszarze obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym w szczególności brzegowego systemu dowodzenia Marynarki Wojennej RP, systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem przeznaczonych dla okrętów Marynarki Wojennej RP, Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych oraz systemów łączności radiowej i wymiany danych. Wolontariusz i mentor prowadzący od lat zajęcia nauczania dzieci i młodzieży z zakresu programowania i nowych technologii, w ramach fundacji CoderDojo Polska. Obecnie wykładowca przedmiotów „Systemy Czasu Rzeczywistego” i „Systemy Mikroprocesorowe” w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.