Przedstawiciele CTM biorze udział w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu

W dniu 19 października 2017 roku przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. wzięli udział w odbywającej się w Zegrzu Konferencji pt. „Kierunki rozwoju wojskowych systemów łączności i informatyki” oraz towarzyszącej jej wystawie sprzętu wojskowego. Obydwa wydarzenia zostały zorganizowane w ramach dwudniowych (19-20.10.2017 rok) centralnych obchodów Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Przedstawiciel CTM w ramach konferencji wygłosił prelekcję  dotyczącą rozwiązań opracowanych w CTM z zakresu łączności  radiowej, natomiast w trakcie pokazu reprezentanci Ośrodka zaprezentowali m. in. radiostację RKP-8100 w wersji plecakowej oraz radiostację RKP-8100 z adapterem mobilnym RKP-8100 AM-B.