Udział OBR CTM S.A. w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 w Warszawie

W dniach 15-16 listopada 2017 roku przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. wzięli udział w organizowanej w Warszawie Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego „InSec”.  Ekspozycja Ośrodka zawierająca  autorskie rozwiązania z zakresu systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  w portach i obiektach infrastruktury krytycznej (bariera magnetyczna, efektory pirotechniczne) oraz systemów łączności radiowej i wymiany danych (radiostacja plecakowa RKP-8100) została zaprezentowana w ramach szerszej ekspozycji, prezentowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową.