Seminarium EMC w OBR CTM S.A.

W dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie naszej firmy odbyło się cykliczne seminarium EMC, dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Jest ono współorganizowane przez CTM, Wurth Elektronik oraz Analog Devices. W pierwszej części seminarium, specjaliści  z naszego Ośrodka, wygłosili dwa wykłady. Pierwszy z nich nosił tytuł „Badania akredytowane czy badania inżynierskiej-podejście do organizacji badań w projektach”, natomiast drugi „Zarządzanie kompatybilnością elektromagnetyczną na przykładzie platform morskich”.

W programie seminarium poza wystąpieniami prelegentów zaplanowano również zwiedzanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej Ośrodka, w trakcie którego umożliwiono zapoznanie się z głównymi obszarami działalności Laboratoriów Badawczych.