Komunikat Rady Nadzorczej

Działając na podstawie par. 25 ust. 1 Statutu oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 321/V/2018 z dn. 19.11.2018 r., Rada Nadzorcza zawiesza do odwołania postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki OBR CTM S.A.