Spotkanie inaugurujące pakiet roboczy „Human Factor”, w ramach projektu Ocean 2020

W dniach 7 i 8 listopada 2018 r. na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w Gdyni odbyło się spotkanie inauguracyjne jednego z tzw. pakietów roboczych, funkcjonującego pod nazwą „Human Factor”. Wspomniany pakiet realizowany jest w ramach projektu „Ocean 2020”, którego głównym celem jest rozbudowa potencjału bezzałogowych platform  powietrznych,  nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i nadzoru akwenów.

W spotkaniu inaugurującym prace w ramach pakietu roboczego „Human Factor”, oprócz specjalistów z CTM, uczestniczyli też przedstawiciele instytucji i firm reprezentujących osiem państw. „Human Factor” ukierunkowany jest na opracowanie rozwiązań z zakresu analizy zadań, projektowania interfejsu operatora, analizy potrzeb szkoleniowych oraz projektowania narzędzi, które znajdą zastosowanie w powszechnym użytku w najbliższej przyszłości.