System pilnował terrorystów

150 tys. w czwartek, 600 tys. w piątek oraz po 900 tys. w sobotę i w niedzielę – na tyle policjanci szacują liczbę osób, które przewinęły się przez Gdynię podczas The Tall Ships’ Races i Heineken Open’er Festiwalu.