III Międzynarodowa Konferencja NatCon 2009, Gdynia 21-22 października 2009 roku

W dniach 21-22 października br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technika i uzbrojenie morskie” NatCon (Naval Armament & Technology Conference).