Technologie morskie po raz kolejny pod egidą konferencji „NATCON”

3 grudnia 2019 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni (OBR CTM S.A.), odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowo-Programowego IX edycji Konferencji „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON 2020. Tworzą go przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz najważniejszych instytucji działających w obszarze wojskowej i cywilnej techniki morskiej, obronności, bezpieczeństwa na morzu oraz ratownictwa morskiego. Głównym celem spotkania było ustalenie szczegółowej tematyki konferencji, która wraz z Międzynarodowymi Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi największe wydarzenie w rejonie państw nadbałtyckich poświęcone tematyce technologii morskich.

 

Członkowie Komitetu Naukowo-Programowego, któremu przewodniczy p. o. Prezesa Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski, ustalili szczegółowy zakres tematyczny NATCON-u. Obejmie on kilkanaście sesji, skupionych w czterech głównych panelach konferencji, jakimi są: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego, eksploatacja techniki morskiej oraz cyberbezpieczeństwo. W trakcie posiedzenia omówione zostały również wydarzenia towarzyszące konferencji „NATCON” i Targom BALT MILITARY EXPO, a mianowicie: konferencja doktorantów i kół naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” oraz konkurs na najbardziej nowatorskie wystąpienie podczas konferencji. Autorzy trzech najbardziej nowatorskich referatów wygłoszonych podczas Konferencji zostaną uhonorowani prestiżową nagrodą w postaci „Kryształowej Latarni”. W czasie NATCON-u odbędzie się również Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, organizowana przez uczelniane koła naukowe i doktoranckie. Wydarzenie to pozwala na wymianę doświadczeń przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju środowiska studenckiego i doktoranckiego na polskich uczelniach wyższych. Także ta inicjatywa objęta jest konkursem, mającym wyłonić najlepszy referat, nagradzany „Kryształową Latarnią”.

 

NATCON od ośmiu lat, w połączeniu z Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi integralne przedsięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Celem konferencji jest budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy między użytkownikami, przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi, głównie krajów nadbałtyckich. Przyszłoroczna IX edycja Konferencji, odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2020 roku, i po raz kolejny zostanie zorganizowana w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przez OBR CTM S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. W jej poprzedniej edycji wzięło udział ok. 250 słuchaczy z Polski i z zagranicy, którzy wygłosili ponad 70 referatów. Reprezentowali oni ponad 47 instytucji i firm z 11 krajów tj.: Polski, Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Sponsorem strategicznym ostatniej edycji konferencji została Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Saab Technologies, zaś sponsorami oficjalnymi firmy Lacroix i Enamor.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie ww.natconference.eu.