Wspólny Wysiłek – jak realizować projekt badawczo-rozwojowy (B+R)

Spróbujmy wyobrazić sobie 42 Przedstawicieli z 15 krajów, którzy spotykają się, aby uzgodnić możliwości i omówić zasady współpracy w zakresie realizacji międzynarodowego programu w obszarze obronności.

Co więcej, załóżmy, że osiągnięto porozumienie, aby przedstawić jedną wspólną wizję dotyczącą określonego, wymaganego w tym zakresie rozwiązania. A na koniec załóżmy jeszcze, że propozycja została nagrodzona formalną akceptacją zaproponowanych rozwiązań ze strony organów decyzyjnych. W rzeczywistości taka historia dzieje się właśnie teraz. Mówimy o projekcie, którego całkiem chwytliwy akronim – OCEAN2020, oznacza: Open Cooperation for European mAritime awarNess. Postarajmy się zachować na chwilę powagę i spróbujmy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące tego złożonego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/wspolny-wysilek-%E2%80%93-jak-realizowac-projekt-badawczo-rozwojowy-b-r.html

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/wspolny-wysilek-%E2%80%93-jak-realizowac-projekt-badawczo-rozwojowy-b-r.html