Udział CTM w „Safety Forum”

W dniach 14-15 października 2016 r. odbyła się jesienna edycja „Safety Forum Szczecin” pt. „Bezzałogowe statki powietrzne i drony morskie. Nowe technologie do ochrony obiektów strategicznych”. W trakcie konferencji, będącej m.in. platformą do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu, przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. zaprezentował osiągnięcia Ośrodka w obszarze budowy bezzałogowych platform morskich. Podczas swojego wystąpienia, zatytułowanego „Autonomiczne Platformy Nawodne i Podwodne w działaniach przeciwminowych”, przedstawił m.in. informacje o wielokrotnie nagradzanych prestiżowymi nagrodami rozwiązaniach, będących elementami bezzałogowych platform morskich. Są nimi opracowane przez naukowców z CTM, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony, modułowy lekki trał niekontaktowy (MLM) wykorzystywany do neutralizacji min morskich oraz podwodna platforma sensoryczna, stabilizowana względem dna wykorzystywana do detekcji i klasyfikacji min zagrzebanych w osadach dennych. Dodatkowo, podczas towarzyszącej konferencji wystawie możliwym było zapoznanie się z ofertą Spółki oraz z prezentowanymi na stoisku CTM modelami wyżej wspomnianych urządzeń.