Udział OBR CTM S.A. w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2015

W dniach 1-4 września 2015 roku OBR CTM S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uczestniczył w kolejnej już 24 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, organizowanego w Kielcach. W ramach ekspozycji prezentującej potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej w realizacji programów ujętych w „Planie modernizacji technicznej SZ RP na lata 2013-2022”, Ośrodek przedstawił swoje rozwiązania, kompetencje oraz możliwości techniczne w realizacji projektów, wchodzących w skład programów: „Zwalczanie zagrożeń na morzu” oraz „Systemów Obrony Przeciwlotniczej”.

 

W ramach programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu” przedstawiono rozwiązania Ośrodka, który już od dwóch lat aktywnie uczestniczy we wspomnianym programie, poprzez budowę nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran 2”. Oferta Ośrodka objęła rozwiązania z zakresu: okrętowych systemów dowodzenia i kierowania środkami walki, systemów obrony biernej, systemów uzbrojenia broni podwodnej jak również systemów ochrony morskiej infrastruktury krytycznej.

 

W ramach programu „Systemów Obrony Przeciwlotniczej” przedstawiono rozwiązania Ośrodka obejmujące systemy łączności radiowej i wymiany danych.