Ceremonia chrztu i wodowania nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”

W dniu 4 września 2015 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się ceremonia chrztu i wodowania nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”. Okręt budowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzi Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Gdyński CTM odpowiedzialny jest we wspomnianym projekcie za dostarczenie na okręt systemu dowodzenia i kierowania środkami walki oraz jego integrację z platformą nawodną. Ponadto OBR CTM S.A. dostarcza na jednostkę system obrony biernej oraz sensory (stacje hydrolokacyjne) jak i efektory (ładunki do niszczenia min morskich).