Uroczystość położenia stępki pod niszczyciel min „Albatros”

W dniu 5 grudnia 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbulding S.A. odbyło się uroczyste położenie stępki pod niszczyciel min „Albatros”. Położenie stępki jest kolejnym ważnym, po uroczystości cięcia blach, wydarzeniem w procesie budowy wspomnianego okrętu. „Albatros” jest drugim z serii trzech zaplanowanych niszczycieli min, które wzmocnią potencjał Marynarki Wojennej RP. Pierwszy z okrętów ORP „Kormoran” został dostarczony polskiej flocie pod koniec 2017 roku.  CTM, podobnie, jak przy budowie „Kormorana” tak i tym projekcie, odpowiedzialny jest za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki oraz jest wytwórcą i dostawcą Zintegrowanego Systemu Walki, w tym: okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT, Systemu Obrony Biernej, Systemu Obserwacji Podwodnej, w tym stacji hydrolokacyjnych SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich „Toczek”.