VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

Od 2012 roku integralną częścią Targów BALT-MILITARY-EXPO jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa.

Tegoroczna szósta edycja Konferencji już po raz drugi organizowana jest wspólnie przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.., i po raz pierwszy przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i Politechniką Gdańską. Co warte zaznaczenia, odbyła się ona pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, a w gronie jej sponsorów znajdowały się takie firmy, jak: SAAB AB, Atlas Elektronik, Damen Shipyard Group czy BAE Systems Bofors.

Celem Konferencji jest budowa międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między potencjalnym przyszłym użytkownikiem i przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich. Jej tematyka obejmuje przede wszystkim obszar wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa morskiego. Konferencja miała miejsce w dniach 24-26 czerwca 2014 roku, w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich – Amber Expo i dzięki wysokiej pozycji w kalendarzu konferencji z branży tematyki morskiej związanej z obronnością i bezpieczeństwem z roku na rok zyskuje coraz większy zasięg.

W trakcie tegorocznej konferencji około 200 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 80 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 50 instytucji i firm z 12 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii, Włoch, Izraela, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku,. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane nagrodami w postaci kryształowych latarni, które zostały wyłonione w specjalnie zorganizowanym w tym celu konkursie. Wśród laureatów konkursu znalazł się referat autorstwa przedstawicieli naszej firmy: dr inż. Przemysława Pozańskiego i dr inż. Mieczysława Grabowskiego pt. „Pneumatyczny system przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom ze strony nurków”.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano konferencję kół naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, która zgromadziła ponad 50 młodych naukowców reprezentujących 7 kół naukowych. Od tej pory konferencja kół naukowych stanie się integralna częścią konferencji NATCON.