13. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. uzyskał na 13. Bałtyckich Targach Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, trzy nagrody: Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej i Bursztynowy Medalion w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za modułowy lekki trał niekontaktowy oraz Nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny” za przenośną barierę magnetyczną.

Podwójnie nagrodzony modułowy lekki trał niekontaktowy powstał na bazie projektu holowanego trału „Promienica”, który został wytworzony w OBR CTM S.A. na zlecenie Marynarki Wojennej. Trał służy do zwalczania min morskich z zapalnikami niekontaktowymi, których działanie jest uzależnione od identyfikacji określonego typu okrętu na podstawie charakterystycznych dla niego sygnatur pól fizycznych. Trał przeznaczony jest do użycia w operacjach morskich, takich jak przeprowadzanie okrętów lub konwoju przez zagrożony akwen, utworzenie podejścia do brzegu dla sił desantu oraz rozpoznania minowego podejść do portów i planowanych tras przejścia.

Kolejny laureat nagrody – Przenośna Bariera Magnetyczna (PMB) – przeznaczona jest do ciągłego, automatycznego monitorowania sytuacji podwodnej, w rejonach baz morskich, portów i kotwicowisk, w aspekcie ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi takimi jak: płetwonurkowie oraz małe pojazdy podwodne itd.

W trakcie trzydniowych Targów mających miejsce w dniach 24-26 czerwca 2014 roku w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – Amber Expo w Gdańsku, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. zaprezentował na swoim stoisku m. in. model nowoczesnego niszczyciela min Kormoran II, który został zbudowany ze stali małomagnetycznej do celów symulacji rozkładów pól magnetycznych, wytwarzanych przez urządzenia okrętowe i kadłub jednostki w trakcie jej ruchów.  Efektem wymienionych wyżej działań będzie system demagnetyzacji i kompensacji pola magnetycznego, który ma zwiększyć bezpieczeństwo okrętu w trakcie prowadzonych przez niego operacji.

Ponadto zwiedzający ekspozycję wystawienniczą naszej firmy mogli zapoznać się z wizualizacją Bojowego Centrum Informacyjnego, nowobudowanego niszczyciela min „Kormoran II”, elementem trału niekontaktowego zaprezentowanego w postaci elementarnego wzbudnika pola magnetycznego i elektrycznego oraz z adapterem mobilnym typu RKP-8100AM-B, który został zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości radiostacji plecakowej typu RKP-8100, o zastosowanie przewoźne.

Wśród tegorocznego bogatego programu imprez towarzyszących Targom, nie zabrakło również wydarzeń organizowanych przez nasz Ośrodek. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić VI Międzynarodową Konferencje Naukowo-Techniczna NATCON. Konferencja już po raz drugi organizowana była wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., oraz po raz pierwszy przy udziale Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Politechniki Gdańskiej. NATCON jest integralną częścią Targów BME i ma na celu budowę międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między potencjalnym przyszłym użytkownikiem i przemysłem,a instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich. Jej tematyka obejmuje przede wszystkim obszar wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa morskiego.

W programie targowym znalazły się również organizowana przez OBR CTM S.A., w dniu 24 czerwca 2014 debata pt. „Udział Komponentu Morskiego w tworzeniu jednolitego systemu bezpieczeństwa państwa” oraz organizowany w dniu 25 czerwca 2014 roku panel dyskusyjny pt. „Zautomatyzowany System Dowodzenia Łeba”.

Bałtyckie Targi Militarne to także ceniona w sferach profesjonalistów platforma spotkań i wymiany poglądów między twórcami techniki obronnej i jej użytkownikami. Stąd też wartym odnotowania wydaje się fakt odbycia przez reprezentantów naszej firmy szeregu spotkań z przedstawicielami zarówno polskich jak i zagranicznych instytucji i firm.