W nadchodzącym roku…

Od ponad ćwierć wieku Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą. To okres czasu, który pozwala mówić o CTM jako o spółce z bogatym doświadczeniem w sektorze zbrojeniowym.

 

W tym roku mijają 2 lata od momentu skomercjalizowania Ośrodka. Czas przekształcenia przypadł niestety na trudny okres ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który przyniósł spowolnienie tempa rozwoju gospodarek wielu państw. Odbiło się to niekorzystnie również i na naszym – krajowym rynku. Tempo rozwoju wielu przedsiębiorstw uległo spowolnieniu.

 

Tym bardziej wart jest podkreślenia fakt, iż po raz kolejny możemy z satysfakcją zamknąć miniony rok dodatnim wynikiem finansowym i rozpocząć z optymizmem kolejne działania mające na celu umocnienie pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i produkcyjnych. Nie udałoby się to bez ogromnego zaangażowania całego naszego zespołu.

 

W nadchodzącym roku zamierzamy w dalszym ciągu pracować nad dywersyfikacją naszych produktów, usług, rynków zbytu oraz poszerzeniem naszej współpracy z instytucjami naukowymi, jak i firmami komercyjnymi z kraju i zagranicy. Ponadto, rok 2010 zapowiada się bardzo obiecująco: będziemy finalizować szereg rozpoczętych kontraktów oraz podejmiemy równocześnie wiele nowych, dokładając wszelkich starań w doskonaleniu naszych produktów i usług.

 

Jestem przekonany, że realizując cel nadrzędny, którym jest satysfakcja Odbiorców naszych usług i wyrobów, osiągniemy również satysfakcję osobistą jaką daje rzetelnie wykonana i doceniona praca.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
dr inż. Andrzej Kilian