Wizyta ministra Zbigniewa Gryglasa

W dniu 26 sierpnia 2021r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas gościł w siedzibie OBR CTM S.A. Szacownego gościa przywitał i oprowadził po terenie spółki Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.
Głównym celem spotkania było zaprezentowanie działalności OBR CTM S.A. skupiając się na zrealizowanych przedsięwzięciach i inwestycjach, a także możliwościach jakie oferuje nasza spółka w kontekście budowania silnej gospodarki morskiej i energetycznej Polski.

 

Wizyta Ministra była dla nas wielkim wyróżnieniem, stanowiącym doskonałą sposobność do wymiany doświadczeń
oraz spostrzeżeń.