Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzymy żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, sukcesów zawodowych, osiągania zakładanych celów oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Dziękujemy za dzielenie się doświadczeniem i zaangażowaniem we wspólnej pracy nad rozwojem techniki wojskowej.

 

Jesteśmy przekonani, że obecna i przyszła współpraca oraz potencjał wynikający z realizacji nowych projektów na rzecz obronności kraju, znacząco wzmocni i rozwinie potencjał Sił Zbrojnych RP.

 

Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy OBR CTM S.A.