Wizyta studyjna słuchaczy Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej

16 kwietnia 2019 roku w siedzibie  naszej firmy, miała miejsce wizyta studyjna słuchaczy Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej. Odwiedzający naszą Spółkę oficerowie mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami opracowanymi w OBR CTM S.A. oraz realizowanymi przez Ośrodek pracami badawczymi, związanymi z wojskową techniką morską oraz bezpieczeństwem  i obronnością państwa. W programie wizyty uwzględniono również zwiedzanie nowoczesnego zaplecza wytwórczego oraz bazy naukowo-technicznej, jaką stanowią unikatowe laboratoria badawcze Ośrodka.