Kolejna prestiżowa nagroda dla Okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum  Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) uzyskał w ciągu ostatniego roku trzy prestiżowe wyróżnienia, za opracowanie Okrętowego Systemu Zarządzania Walką „SCOT”. Po otrzymaniu w czerwcu 2018 roku „Bursztynowego Medalionu” podczas Targów „Balt Military Expo” oraz po uzyskaniu we wrześniu 2018 r. w trakcie kieleckiego MSPO „Nagrody Prezydenta RP”,  OBR CTM został laureatem kolejnej nagrody.  Nagroda „Innowacyjna Gospodarka Morska 2018”, w kategorii „Innowacyjne Okrętowe Systemy Walki”, została wręczona przedstawicielom Zarządu gdyńskiej Spółki podczas gali, organizowanej w dniu 12 kwietania 2019 roku z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Związku Pracodawców Okrętowego Forum Okrętowe.

SCOT to pierwszy polski okrętowy System Zarządzania Walką, który jest systemem uniwersalnym i stanowi  bazę  dla  okrętowych  systemów  dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. Jego główną funkcją jest integracja okrętowych podsystemów walki, począwszy od środków zwalczania celów nawodnych, podwodnych i powietrznych oraz zagrożeń asymetrycznych. Równolegle system integruje środki obserwacji technicznej, podsystemy łączności oraz dane pozyskiwane ze zintegrowanego podsystemu nawigacyjnego. System wspiera dowódcę w podejmowaniu decyzji w zakresie efektywnego wykorzystania wszystkich zainstalowanych na okręcie sensorów i efektorów oraz umożliwia planowanie zadań (misji) oraz ich monitorowanie na każdym etapie realizacji. pozwala na integrowania nowych sensorów i efektorów, jak i wprowadzanie nowych funkcjonalności. SCOT w wersji dedykowanej dla niszczyciela min został wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran” zbudowanym przez polskie Konsorcjum, w skład którego wszedł OBR CTM S.A.