Zmiany w Zarządzie OBR CTM S.A.

W dniu 25 czerwca 2019 r. zakończyła się IV kadencja Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w składzie: Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian, Wiceprezes Zarządu Joanna Sztiller oraz Członek Zarządu ds. IT Marcin Wiśniewski. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu ds. IT piątej kadencji Rada Nadzorcza powołała Pana Marcina Wiśniewskiego.  Do czasu wyłonienia Prezesa Zarządu OBR CTM S.A.  pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu OBR CTM S.A. powierzono Panu Marcinowi Wiśniewskiemu.