„Cięcie blach” na Mewę

W dniu 19 czerwca 2019 roku w gdańskiej stoczni „Remontowa Shipbuliding S.A.”, nastąpiło cięcie blach na trzeci z serii niszczycieli min proj. 258 „Kormoran II”. Jest to pierwszy z kamieni milowych, rozpoczynającym proces budowy okrętu, który będzie nosił nazwę „Mewa”. Jest on kolejnym z niszczycieli min, w budowę którego zaangażowany jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Pierwszy z nich – ORP „Kormoran”, został dostarczony Marynarce Wojennej RP pod koniec 2017 roku przez konsorcjum, którego trzon stanowiła stocznia „Remontowa Shipbuilding S.A.” (lider) i gdyński OBR CTM S.A. Budowa drugiego i trzeciego okrętu „Albatrosa” i „Mewy” jest efektem umowy podpisanej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON oraz Konsorcjum, składającego się ze stoczni „Remontowej Shipbuilding S.A.” (lider) oraz gdyńskich Spółek, OBR CTM S.A. oraz PGZ Stoczni Wojennej S.A., wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

CTM, w ramach wspomnianego Konsorcjum, odpowiada za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Dodatkowo jest wytwórcą i dostawcą Zintegrowanego Systemu Walki, w tym: okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT, Systemu Obrony Biernej, Systemu Obserwacji Podwodnej, w tym stacji hydrolokacyjnych SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich „Toczek”.