Aktywne uczestnictwo specjalistów z gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej w spotkaniu panelu technologicznego ,,Cap Tech” Europejskiej Agencji Obrony, Europejska Agencja Obrony

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli odbyło się 29 spotkanie robocze, organizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH) poświęconego rozwojowi technologii morskich. Po raz kolejny w spotkaniu udział wzięli specjaliści z polskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), którzy wraz z pozostałymi przedstawicielami: europejskich sił zbrojnych, podmiotów naukowo-badawczych oraz przemysłu tworzą grupę inicjującą i kierującą pracami badawczo-rozwojowymi we wspomnianej dziedzinie.

 

Dyrektoriat ds. Badań i Technologii jest wyodrębnionym organem w strukturze EDA, powołanym do nawiązywania współpracy państw członkowskich, w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów naukowo-badawczych, których celem jest rozwój technologii obronnych. Podstawowym narzędziem w nawiązywaniu wyżej wspomnianej współpracy jest dwanaście paneli technologicznych, z których jeden poświęcony jest rozwojowi technologii morskich. Obejmuje on tematykę dotyczącą platform zarówno nawodnych, jak i podwodnych, systemów uzbrojenia morskiego, systemów przeciwdziałania zagrożeniom, symulatorów oraz systemów szkoleniowych dla załóg okrętowych itd.

 

W trakcie dwudniowego spotkania mającego miejsce w siedzibie EDA omówiono m. in. stan badań aktualnie realizowanych, jak również i przyszłych programów oraz projektów związanych z rozwojem technologii morskich. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące bezzałogowych platform morskich, z których w jeden zaangażowane jest aktualnie Centrum Techniki Morskiej, natomiast w drugi będzie zaangażowane w najbliższej przyszłości.

 

Pierwszy z projektów – Buried Mines (BURMIN) ukierunkowany jest na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania. Odbywa się to w ramach całego programu „European Unmanned Maritime Systems (UMS)”, gdzie CTM w składzie międzynarodowego konsorcjum odpowiada między innymi za testowany w końcu ubiegłego roku podwodny, stabilizowany dynamicznie, sensoryczny system wykrywania.

 

Drugi projekt związany jest z kontynuacją zakończonego z powodzeniem projektu „Modular Lightweight Minesweeping” (MLM) realizowanego również w ramach programu UMS. W jego wyniku CTM opracował demonstrator technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, przeznaczonego do neutralizacji wielokanałowych, niekontaktowych min morskich. Przyszły projekt będzie miał na celu dalszy rozwój trału, w ramach którego ma powstać jego nowa wersja, o zmiennej głębokości holowania, pracująca od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, która daje zdecydowanie szersze możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min.