Prezes CTM dr inż. Andrzej Kilian przedstawia innowacyjne technologie służące zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa

W dniu 14 stycznia 2016 roku w Warszawie odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Morskiego, w którym obok przedstawicieli: polskich władz, sił zbrojnych RP udział wzięli przedstawiciele polskiego oraz zagranicznego przemysłu. Wspomniane Forum to jednodniowe wydarzenie, odbywające się w formule konferencji, której towarzyszy wystawa. Jego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko wojennym, ale także w odniesieniu do zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju lub konfliktu asymetrycznego.

 

Przedstawiciele polskich władz wygłosili swoje prelekcje w trakcie wystąpień otwierających, natomiast reprezentanci służb mundurowych w trakcie sesji pt. „Wielowymiarowe bezpieczeństwo morskie państwa”.

 

Popołudniowa sesja pt. „Modernizacja Techniczna Marynarki Wojennej RP-technologie dla realizacji przyjętych koncepcji (programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”) przeznaczona była dla przedstawicieli przemysłu, prezentujących technologie, które znalazły bądź mogą znaleźć zastosowanie w budowie nowoczesnej floty wojennej.

 

Jako pierwszy wśród przedstawicieli przemysłu wystąpił Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej dr inż. Andrzej Kilian, który wygłosił prelekcję na temat nowoczesnych technologii, wytworzonych w kierowanej przez siebie instytucji. Prezes Kilian zaznaczył, że wspomniane technologie znalazły swoje zastosowanie m.in. w dostarczanych przez CTM Marynarce Wojennej systemach, wykorzystywanych w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa morskiego w tym: zagrożeń asymetrycznych, zagrożeń minowych oraz wspomaganiu działań z zakresu poszukiwania i ratownictwa morskiego itd.. Nadmienił jednocześnie, że systemy te są istotnymi elementami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa morskiego państwa, kładąc szczególny nacisk na potrzeby skutecznego wdrażania jego kolejnych komponentów.

 

W trakcie towarzyszącej Forum wystawy zaprezentowano najnowsze osiągnięcia Ośrodka z zakresu detekcji, klasyfikacji oraz neutralizacji i niszczenia zagrożenia ze strony broni minowej, rozwijane przy współpracy z Europejską Agencją Obrony i Sojuszem Północnoatlantyckim.