Inteligentne Specjalizacje Pomorza z udziałem CTM

W dniu 28 stycznia 2016 roku Prezes CTM dr inż. Andrzej Kilian złożył podpis pod porozumieniem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), w obszarze tzw. „Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjne”. Porozumienie zostało podpisane z jednej strony przez: marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego oraz z drugiej strony przez przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni, szkół, instytucji otoczenia biznesu itd. czterech obszarów ISP.

 

Główną ideą powstania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jest wskazanie obszarów z dużym potencjałem w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. Ważnym aspektem jest również ich konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej. Wymóg określenia dla każdego regionu listy takich specjalizacji wynika z wytycznych Komisji Europejskiej na nową perspektywę finansową 2015-2020.

 

Kolejnym etapem porozumienia będą powołane przez sygnatariuszy porozumienia Rady Inteligentnych Specjalizacji reprezentujące partnerstwo i składające się z przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora nauki, jak również instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów. W kompetencjach Rady będzie m.in. uchwalanie wniosku o rewizję porozumienia z inicjatywy partnerstwa, w tym przedkładanie województwu wniosku o włączenie do jego treści przedsięwzięć, nad których przygotowaniem obecnie trwają prace.

 

Zdjęcie:
http://klastermorski.com.pl/?p=3553