Ceremonia pierwszego podniesienia bandery MW RP na „ORP Kormoran”

Szanowni Państwo,

 

mająca miejsce w dniu 28 listopada 2017 roku uroczystość pierwszego podniesienia bandery Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej na ORP „Kormoran”, co wielokrotnie podkreślono, miała niezwykłe znaczenie dla polskich Sił Zbrojnych, szczególnie dla ich morskiego komponentu. Po wielu latach byliśmy świadkami wcielenia nowego polskiego okrętu do Marynarki Wojennej, okrętu wybudowanego i wyposażonego przez polski przemysł stoczniowy i zbrojeniowy. Okrętu, który wzmacnia nasz system bezpieczeństwa oraz stanowi dowód potencjału skumulowanego w polskim przemyśle. I z tego właśnie powodu dzień ten był również naszym świętem – przemysłu.

 

Wszyscy widzimy efekty współpracy fachowców z branży okrętowej. Należy jednak pamiętać, że wartość bojowa nowoczesnego okrętu definiowana jest przez systemy, w jakie został on wyposażony. Szczególne zaś znaczenie ma poziom ich integracji w ramach tzw. Systemu Dowodzenia.

 

Okrętowy system dowodzenia i kierowania środkami walki SCOT wytworzony przez OBR CTM S.A., w który wyposażony został ORP KORMORAN, jest pierwszym tego typu systemem opracowanym i wdrożonym w naszym kraju.

 

Nieobarczony obcymi prawami, odpowiadający najnowszym wymaganiom i standardom, stanowi podstawę jednolitego rozwiązania dla każdego z kolejnych planowanych okrętów. System integruje zgromadzone na okręcie sensory oraz efektory w jedną całość pozwalając na realizację zadań okrętu, t.j. poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji oraz zwalczania min morskich. System stanowi jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy” okrętu i został opracowany tak, aby zagwarantować pełną zdolność operacyjną.

 

Warto podkreślić, że CTM dostarczył również na okręt kluczowe wyposażenie, w tym: okrętowy podsystem wspomagania dowodzenia, pionierskie rozwiązanie z zakresu obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Zarząd Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, realizującego zadania w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nowej wartości, jaką jest zaawansowany technologicznie system.

 

Na okręcie widać rezultat trzech lat naszej wytężonej pracy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszego inwestowania w rozwój kadr, kumulowania i poszerzania kompetencji, rozbudowy bazy technologicznej, wdrażania zmian organizacyjnych.

 

To był również czas zdobywania doświadczeń w obszarze okrętowych systemów dowodzenia, w ramach trwającego 10-lat offsetu oraz działań na rynkach zagranicznych.

 

To wszystko okazało się przepisem na sukces w połączeniu ze wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej, zaangażowaniem załogi Kormorana, która nadała ostateczny, funkcjonalny szlif systemowi, jak też z możliwością pozyskania świetnie przygotowanych przez nasze uczelnie młodych, żądnych nietuzinkowych wyzwań inżynierów.

 

Dlatego wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że polski okręt wyposażony w polskie systemy, dumnie prezentuje podniesioną banderę Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej, dziękujemy.

 

W imieniu całego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Zarząd, dziękuję za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni i z pełną odpowiedzialnością stwierdza: Centrum Techniki Morskiej jest gotowe dostarczyć zintegrowane systemy na kolejne KORMORANY … i nie tylko.

 

Zarząd OBR CTM S.A.