Niszczyciel min Kormoran II gotowy do służby

Kilka tygodni temu, na wodach Zatoki Gdańskiej, pomyślnie zakończyły się prowadzone od kilku miesięcy badania kwalifikacyjne nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”. Potwierdziły one wymagania kontraktowe okrętu do realizacji jego głównych zadań, tj. poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, przeprowadzania jednostek morskich przez akweny zagrożone minami oraz obrony przeciwminowej okrętów i statków podczas przejścia morzem. Okręt budowany przez konsorcjum, którego trzon tworzą stocznia Remontowa Shipbuilding (lider) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w dniu 17 listopada br. został formalnie przekazany Marynarce Wojennej.

 

Zakończone z pozytywnym wynikiem badania kwalifikacyjne sfinalizowały serię kilkumiesięcznych prób okrętu, prowadzonych najpierw w ramach badań wstępnych, a następnie w ramach wspomnianych badań kwalifikacyjnych. W ich trakcie, sprawdzono platformę morską, urządzenia, instalacje i systemy ogólnookrętowe, w tym nawigację i łączność, dostarczone przez stocznię Remontową Shipbuilding S.A. Ponadto przetestowano również System Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki, którego integratorem jest CTM, wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. CTM wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System Walki, w tym: okrętowy  podsystem wspomagania dowodzenia, system obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne oraz ładunki do niszczenia min.

 

„Wierzymy, że dostawa nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran II” jest pierwszym krokiem w odbudowie potencjału polskiej Marynarki Wojennej. Realizacja tak skomplikowanej pracy rozwojowej w niezmiernie krótkim czasie pokazała, że istnieje w naszym kraju potencjał do tworzenia nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie jednostek morskich. Na potrzeby realizacji budowy okrętu musieliśmy opanować szereg nowych technologii. Mam tu na myśli przede wszystkim umiejętność konstruowania i spawania kadłuba ze stali amagnetycznej” – podkreślił Piotr Dowżenko, Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A.

 

„Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stanęliśmy podczas budowy okrętu, było zintegrowanie w jedną całość wszystkich urządzeń i systemów dostarczonych przez różnych producentów. Udało nam się to dzięki opracowanemu przez nas autorskiemu systemowi zarządzania walką „SCOT”, stanowiącemu jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy”, który pozwala na użycie okrętowych sensorów i efektorów w najbardziej efektywny sposób. Chcemy, aby to uniwersalne rozwiązanie, znalazło zastosowanie na wszystkich nowobudowanych okrętach dla polskiej Marynarki Wojennej” – stwierdził Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian.

 

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych nastąpiło przekazanie okrętu Marynarce Wojennej. Zakończeniu badań kwalifikacyjnych towarzyszyło również zakończenie cyklu prowadzonych przez naszych specjalistów szkoleń – dla załogi okrętu – z zakresu dostarczanych podsystemów okrętowych tj. podsystemu wspomagania dowodzenia, obrony biernej, broni podwodnej itd. – dodała Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller.

 

Zgodnie z planem po zakończonych badaniach kwalifikacyjnych i przekazaniu okrętu, nastąpi podniesienie bandery, co jest jednoznaczne z jego wcieleniem do Marynarki Wojennej. Wnioski zebrane podczas badań kwalifikacyjnych prowadzonych na okręcie prototypowym, zostaną wdrożone na kolejne planowane okręty seryjne.

 

„Z wielką nadzieją oczekujemy na finalizację umowy ramowej podpisanej we wrześniu 2013 roku, która mamy nadzieję zaowocuje zamówieniem, jeszcze w  tym roku, kolejnych okrętów typu Kormoran II – podsumował Bartłomiej Pomierski Wiceprezes Zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding.