Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

26.10.2021r. uczestniczyliśmy w Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021 w Wojskowej Akademii Technicznej, którego główną ideą było promowanie działalności badawczo-rozwojowej, realizowanej na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa naszego kraju. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski wziął udział w panelu dyskusyjnym dot. European Defence Fund (EDF), który służyć będzie finansowaniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych.

 

Odwołując się do doświadczenia CTM w realizacji projektów badawczych w zakresie badań nad obronnością, chociażby programu PADR finansowanego przez EDA, prezes Wiśniewski opowiedział o planach oraz możliwościach zaspokojenia potrzeb wojska z funduszy EDF. „Patrzę na projekty w ramach EDF dwutorowo. Z jednej strony jest to dla naszego ośrodka badawczo-rozwojowego szansa na rozwój kompetencji technologicznych i badawczych, z drugiej zaś mamy możliwość wsparcia Sił Zbrojnych RP w obszarze nowoczesnych technologii i rozwiązań.”- powiedział prezes Wiśniewski.