Święto Wojsk Łączności i Informatyki

18 październik ustanowiono dniem Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Święto obchodzone jest na pamiątkę pierwszego międzynarodowego połączenia pocztowego z Krakowa do Wenecji, które zapoczątkowane zostało 18 października 1558 roku przez króla Zygmunta II Augusta.

 

Wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska korpusu łączności i informatyki składamy życzenia wszelkiej pomyślności, osiągania zamierzonych celów, a przede wszystkim satysfakcji ze służby, którą pełnicie na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wyrażamy uznanie i szacunek dla wszystkich żołnierzy resortu obrony narodowej za wysiłek, rzetelną wiedzę specjalistyczną oraz sumienne pełnienie obowiązków w zapewnianiu bezpieczeństwa obronności Polski.