Human Factor w OCEANIE

Międzynarodowe Konsorcjum odpowiedzialne za ogólnoeuropejski projekt „OCEAN2020” wraz z końcem roku 2020 sfinalizowało prace nad realizacją jednego z kilku przedsięwzięć, podejmowanych w ramach tzw. pakietów roboczych. Prace nad pakietem zatytułowanym „Human Factor” kierowane były przez jedynego polskiego uczestnika Konsorcjum – gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.).

 

Projekt OCEAN2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess) jest najważniejszym europejskim projektem badawczym, realizowanym w obszarze obronności. Został on sfinansowany w ramach programu PADR Unii Europejskiej z budżetem 35 mln EUR i kierowany jest przez Europejską Agencję Obrony. Do jego realizacji powołano w 2018 roku konsorcjum złożone z 43 partnerów z 15 krajów, a na lidera wyznaczono włoską firmę Leonardo. Jego głównym celem jest prezentacja potencjału bezzałogowych platform  powietrznych,  nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i monitorowania domeny morskiej.

 

 

O zaproszeniu do udziału w programie, wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) OBR  CTM S.A., zadecydowało jego doświadczenie zebrane w ramach projektowania systemów dowodzenia, a także jego stałe zainteresowanie poszukiwaniem  innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

 

Międzynarodowy zespół specjalistów, opracował w ramach pakietu „Human Factor” założenia do wykonania interfejsu operatora,  w kontekście różnych poziomów dowodzenia, począwszy od operatora pojedynczego pojazdu bezzałogowego, poprzez operatora okrętowego systemu zarządzania walką, a na operatorze europejskiego centrum operacyjnego komponentu morskiego (Martime Operational Centre – MOC) skończywszy.

 

Rezultaty prac podjęte w ramach pakietu znajdą zastosowanie w procesie projektowania przyszłych systemów walki, wysoce nasyconych technologią i informacją oraz w znacznym stopniu zautomatyzowanych lub wyposażonych w elementy AR (Augmented Reality).

 

Na początku listopada 2018 roku na terenie naszej firmy odbyło się spotkanie inaugurujące pakiet „Human Factor”. Przez kolejne dwa lata pracowaliśmy nad założeniami, które umożliwiają  wielopoziomową analizę  interakcji człowiek – technologia, zachodzącą pomiędzy operatorami  obecnych, a w konsekwencji również i przyszłych systemów morskich – stwierdził Tomasz Bajer, kierownik projektu OCEAN2020 z ramienia OBR CTM S.A.

 

Udział OBR CTM S.A. w programie OCEAN2020 cieszy tym bardziej, że jednym z elementów zróżnicowanego systemu łączności wykorzystywanego podczas zaplanowanych ćwiczeń na morzu, będzie radiostacja RKP-8100 produkcji OBR CTM S.A. – podkreślił Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

 

Więcej o początkach projektu Human Factor przeczytasz w artykule – Spotkanie inaugurujące pakiet roboczy „Human Factor”, w ramach projektu OCEAN2020

 

Foto: mat. wewnętrzne OBR CTM S.A. oraz by drmakete lab on Unsplash