IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON w kwietniu 2021 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 

„Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

odbędzie się 20-22 kwietnia 2021 r. podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2021

 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i nas wszystkich została podjęta decyzja o zmianie terminu Konferencji.

 

Komunikaty przekazywane przez władze, ekspertów oraz media utwierdziły Komitet Organizacyjny o konieczności przełożenia niniejszego wydarzenia. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko się ustabilizuje, a podjęta decyzja spotka się ze zrozumieniem uczestników.

 

Formuła Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” nie ulegnie zmianie i pozwoli na podtrzymanie tradycji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy będą mieć szansę na prowadzenia rozmów i dyskusji przede wszystkim w obszarze wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa morskiego, gospodarce morskiej w Polsce i Regionie Południowego Bałtyku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: www.natconference.eu lub facebooku: www.facebook.com/natconference/