Projekt EMC-LabNet wkracza w kolejny etap

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), otrzymaliśmy środki na rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej. Właśnie wkraczamy w etap, który pozwoli zwiększyć zakres usług i podniesie potencjał badawczy naszego parku badawczo-naukowego.

 

Projekt EMC-LabNet to strategiczna i unikatowa sieć wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Niedawno podpisaliśmy umowy, które są kluczowe w realizacji projektu.

 

Firma EMC-FORTO s.c. dostarczy dwa stanowiska do badań sprzętu techniki morskiej. Przedmiotem dostawy są:

  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości,
  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

Sprzęt już wkrótce znajdzie się w laboratorium badawczym i tym samym pozwoli to na rozbudowanie obecnej oferty i usług Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

 

Ponadto współpraca z firmą ASTAT Sp. z o.o. z Poznania, zakłada zaprojektowanie i dostawę stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz zaprojektowanie i dostawę stanowiska do badania odporności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy. W nowym obiekcie, który powstaje na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. powstanie duża semi-bezodbiciowa komora pomiarowa (SAC) o 10 metrowym polu pomiarowym, system do badań odporności oraz emisji promieniowanej i system do narażeń impulsowych typu NEMP.

 

Projekt EMC-LabNet posiada swoją stronę – www.emclab.pl, na której można znaleźć więcej informacji oraz szczegóły kolejnych etapów projektu. Poza aktualnościami, na stronie znajdzie się oferta, zakres usług oraz artykuły eksperckie i branżowe.

 

Unikatowy park badawczo-naukowy w Europie

 

Rozwój infrastruktury i nowoczesne wyposażenie laboratoriów w Gdyni wpływa realnie na wzrost ogólnopolskich możliwości badawczych, ale również tych na arenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przekłada się to przede wszystkim na podniesienie efektywności oraz skuteczność oferowanych badań oraz dostępnych akredytacji. Dodatkowo, pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowywaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy. OBR CTM S.A. będzie mieć również większe szanse na udział w międzynarodowych programach europejskich.