2019/1399/N-Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i mienia składającego się z budynku OBR CTM S.A. położonego w Gdańsku przy ulicy Matejki 6 wraz z dziedzińcem wewnętrznym i terenem zewnętrznym, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach.

W dniu 04.10.2019r. Zamawiający zamieścił dokument:,,04-10-2019-Pytania Wykonawców, wyjaśnienia oraz  zmiany Zamawiającego”.

W dniu 07.10.2019r. Zamawiający zamieścił dokument :,, 07.10.2019-Pytania nr 2 Wykonawców, wyjaśnienia  oraz zmiany Zamawiającego”.

W dniu 08.10.2019r. Zamawiający zamieścił dokument :,, 08.10.2019-Pytania nr 3 Wykonawców, wyjaśnienia  oraz zmiany Zamawiającego”.

W dniu 08.10.2019r. Zamawiający zamieścił zmodyfikowany Druk oferty oraz Projekt umowy.

W dniu 15.10.2019r. Zamawiający zamieścił Informacje z otwarcia ofert.

W dniu 08.11.2019r. Zamawiający zamieścił dokument ,,wybór oferty”.