Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2020/0486-0487/N

W dniu 15.07.2020. Zamawiający ogłosił postępowanie na realizację robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-ZAPYTANIE OFERTOWENr 2020/0486-0487/N.

Uwaga!

Ze względu na objętość, załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego dostępne są pod niniejszym linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

Uwaga!

W nawiązaniu do pkt.III 10. Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż termin wizji lokalnej wyznaczony jest na dzień: 29.07.2020r. godz.10.00 oraz 12.08.2020r. godz.10.

W dniu 28.07.2020r. Zamawiający dodał załącznik ,,Zapytanie nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz ogłoszenie po zmianach ,, Baza Konkurencyjności-28.07.2020″.

W dniu 04. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 2 (wraz z załącznikami w formie pdf – przedmiary robót) oraz Zapytanie nr 3 do ,,Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany.

W dniu 07. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 4 (wraz z załącznikami w formie pdf).

W dniu 13. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 5.
W dniu 13.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 20.08.2020 godz. 10:00

W dniu 14. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 6-8. oraz przesunął termin składania ofert na dzień 07.09.2020 do godz. 11:30

W dniu 21.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 28.08.2020 godz. 10:00

W dniu 25. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 9 oraz 10 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 27. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 11 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 31. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 12 do Zapytania Ofertowego oraz zmienił termin składania ofert.

W dniu 03. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 13 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 11. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 14 do Zapytania Ofertowego.

W dniu 16. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego 2020_0486-0487_N i wyjasnienia.

UWAGA!

Zamawiający zwraca uwagę, iż w dniu 11.09.2020r. dokonał zmiany Załącznika nr 1A  -,,Druku Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO)”, stanowiącego integralna część oferty.

Link do zmienionego  załącznika:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy

(folder: 31-08-2020 zmienione_nowe załączniki; plik: 27_08_2020_Załącznik nr  1A
do Zapytania Ofertowego_ RCO )

W dniu 22.09.2020r. Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

W dniu 12.10.2020r Zamawiający opublikował Wynik postępowania oraz Baza konkurencyjności-wynik postepowania .

Pliki do pobrania

Zapytanie Ofertowe nr 2020-486-487-N

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności-28.07.2020.

Zapytanie nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego

Zapytanie nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego

Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty elektryczne terenowe

Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty terenowe

Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty sanitarne z przyłączami

Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty teletechniczne z przyłączami

Zapytanie nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego

Ogłoszenie - Baza konkurencyjności zmiana 04_08_2020

Zapytanie nr 4 do zapytania Ofertowego

Ogłoszenie zmiana 7_08_2020 Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Załącznik do Zapytania nr 4-Decyzja 2z_2019_MH

Załącznik do Zapytania nr 4-Decyzja 23z_2020_MH

Załącznik do Zapytania nr 4-Decyzja 24z_2020_MH

Załącznik do Zapytania nr 4-Decyzja 25z_2020_MH

Załącznik do Zapytania nr 4-Decyzja UD.6131.270.2019.DS

Zapytania nr 5 do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie zmiana 13_08_2020_Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Zapytania nr 6 do Zapytania Ofertowego

Zapytania nr 7 do Zapytania Ofertowego

Zapytania nr 8 do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie zmiana 14_08_2020-Baza konkurencyjności

Ogłoszenie zmiana 21_08_2020-Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Zapytanie nr 9 do Zapytania Ofertowego

Zapytanie nr 10 do Zapytania Ofertowego

Załącznik do Zapytania nr 10

Załącznik do Zapytania nr 10

Zmiana ogłoszenia 25_08_2020 - Baza konkurencyjności

Zapytanie nr 11 do Zapytania Ofertowego.

zmiana 27.08.2020 Ogłoszenie Baza konkurencyjności

Ogłoszenie zmiana 31_08_2020-Baza konkurencyjności

Zapytanie nr 12 do Zapytania Ofertowego i zmiana

Zmiana ogłoszenia 03.09.2020-Baza konkurencyjności

Zapytanie nr 13 do Zapytania Ofertowego

Zmiana ogłoszenia 11_09_2020 Baza konkurencyjności

Zapytanie nr 14 do Zapytania Ofertowego

Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego 2020_0486-0487_N i wyjasnienia

Ogłoszenia zmana 16.09.2020r-Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postepowania

Baza konkurencyjności -wynik postepowania