Udział przedstawicieli OBR CTM S.A. w Kongresie Bezpieczeństwa Morskiego

11 lutego 2020 roku przedstawiciele OBR CTM S.A. uczestniczyli w Kongresie Bezpieczeństwa Morskiego, który zorganizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej. Przedsięwzięcie zrealizowano m.in. w ramach obchodzonego w tym roku 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. W trakcie Kongresu omawiano  m. in. znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju Polski, poruszano także kwestie bezpieczeństwa Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych, transferu technologii przy okazji modernizacji Marynarki Wojennej RP, a także morskich farm wiatrowych jako nowego planu gospodarki morskiej w Polsce. Omówiono również zadania Marynarki Wojennej w czasie pokoju oraz potrzeby i współdziałanie polskich sił morskich.