VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016 trzyma dobry kurs

Od czterech lat integralną częścią odbywających się w Gdańsku Targów BALT-MILITARY-EXPO jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Siódma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i Politechniką Gdańską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, natomiast sponsorem głównym Konferencji została firma Kongsberg, zaś sponsorami oficjalnymi firmy: Thales i Sygnity S.A.

 

Celem Konferencji jest budowa międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między potencjalnym przyszłym użytkownikiem i przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich. Jej tematyka obejmuje przede wszystkim obszar wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa morskiego. Konferencja miała miejsce w dniach 20-22 czerwca 2016 roku, w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich – Amber Expo i dzięki wysokiej pozycji w kalendarzu konferencji z branży tematyki morskiej związanej z obronnością i bezpieczeństwem z roku na rok zyskuje coraz większy zasięg.

 

W trakcie tegorocznej konferencji około 260 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 92 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 50 instytucji i firm z 13 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Ukrainy, Rumunii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Brazylii oraz Etiopii. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane równorzędnymi nagrodami w postaci kryształowych latarni, które zostały wyłonione w specjalnie zorganizowanym w tym celu konkursie. Wśród laureatów konkursu znalazło się wystąpienie przedstawicieli OBR CTM S.A.: Franciszka Szarkowskiego i Pawła Polańskiego pt. „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek”. Kolejne wyróżnienia uzyskał pracownik Akademii Marynarki Wojennej kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz, który wygłosił referat pt. „Possible applications of USVs un Polish Navy”. Ostatnia z nagród przypadła przedstawicielom Politechniki Gdańskiej reprezentowanej przez prof. dr hab. inż. Mirosława Gerigka oraz Wojskowej Akademii Technicznej, reprezentowanej przez mjr dr Pawła Dobrzyńskiego, dr Stanisława Lipskiego i dr Bogdana Machowskiego, którzy przygotowali wspólnie wystąpienie na temat “Koncepcji miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”.

 

Warto nadmienić, że w tym roku po raz kolejny zorganizowano konferencję kół naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, która jako integralna część konferencji NATCON zgromadziła ponad 66 młodych naukowców z 9 kół naukowych, którzy wygłosili 31 referatów.